Komplexní správa domu

Správa domů je určená pro společenství vlastníků, bytová družstva a majitelé komerční prostor.

Ekonomické a správní služby

• Kompletní vedení účetnictví SVJ a BD dle zákona o účetnictví a dalších souvisejících předpisů
• Zpracování roční účetní závěrky a přiznání k dani z příjmů právnických osob
• Uložení listin do sbírky u příslušného soudu
• Průběžné sledování stavu finančních prostředků
• Příprava přehledů hospodaření a čerpání finančních prostředků
• Realizace plateb z bankovního účtu klienta, vyhotovení platebních příkazů
• Kompletní mzdová agenda pro statutární orgán a pracovníky na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti
• Vystavení potvrzení pro daňové účely
• Zastoupení SVJ a BD při kontrolách na úřadech, zhotovení podkladů pro právní jednání
• Stanovení předpisů příspěvků na správu domu a záloh na služby a jejich průběžná aktualizace
• Kontrola úhrad předpisů a upomínání dlužníků dle dohodnutých pravidel
• Roční vyúčtování nákladů na služby
• Zajištění provozu datové schránky
• Vedení dat o bytových jednotkách a jejich vlastnících a uživatelích
• Účast na shromážděních vlastníků a jednáních výborů

Provozní a technické služby

Sledování termínů revizí technických zařízení a zajištění jejich periodického provádění ( plyn, elektroinstalace, hromosvody, PO, požární vodovod, komíny, výměny vodoměrů TUV a SV, indikátorů tepla )

  • Hodnocení provozních nákladů včetně návrhů na úsporná opatření
  • Evidence pasportů bytů a domů

Zajistíme:

  • Drobné opravy nemovitosti ve společných prostorách i v bytech a nebytových prostorách
  • Rozsáhlejší opravy a úpravy dle vlastníkem schválených návrhů včetně kontroly provedení
  • Havarijní služby ( voda, topení, plyn )
  • Znaleckých posudků
  • Právní služby
  • Odhady cen nemovitostí
  • Úklid společných prostor domu
  • Zahradnické práce
a další služby dle vaší potřeby

Ceník služeb

Začínáme již od 80,-Kč. Rádi Vám zpracujeme nezávaznou nabídku.