Poměrové měření a rozúčtování tepla a vody

Přístroje pro poměrové měření

Naše firma má statut „Autorizovaného technicko – obchodního partnera“ s právy používat specifikované výrobky měřící techniky firmy APATOR METRA s.r.o. v oblasti projekce, montáže a vyhodnocování. Kompletní přehled produktů a dalších informací naleznete na www.metra-su.cz

Spotřeby indikátorů tepla a vodoměrů odečítáme dálkově, bezkontaktně a každý den systémem centrálního odečtu CRS40.

My doporučujeme

Rádiový vodoměr

Bytový vodoměr slouží k měření průtoku a spotřeby studené a teplé vody. Odečet naměřených dat může být prováděn on-line každý den.

Indikátor tepla (E-INT 30.xx)

Elektronický přístroj k poměrovému rozdělení nákladů na teplo. Odečet naměřených dat může být prováděn on-line každý den.

Systém centrálního odečtu

Systém centrálního odečtu slouží k dálkovému bezkontaktnímu odečtu dat vysílaných rádiovými indikátory topných nákladů a rádiovými moduly vodoměrů. 

Systém je bezdrátový a s výjimkou napájení jednotek z elektrické sítě a přípojky internetu nevyžaduje montáž žádné další kabelové propojení.

    • Pro větší počet bytových jednotek a více vchodů je vhodný typ CRS40V2.
    • Pro menší počet bytových jednotek a jeden vchod typ CRS40V2 COMBI.

Díky instalaci některého z uvedených systémů můžete mít informace o spotřebě tepla a vody každý den v roce. Velice rychle odhalit ovlivnění, úmyslné či nahodilé závady, nadměrné spotřeby a již v průběhu zúčtovacího období zjednat nápravu výrazně snížit náklady na podrobné informace o spotřebě v souvislosti s plněním Nové směrnice energetické účinnosti – EED 2018/2002/EU

Jak funguje systém centrálního odečtu?

Odečtová síť se skládá pouze z jedné Jednotky B V2 COMBI, která ke své funkci nevyužívá žádných sběrných Jednotek A. Její výhodou jsou nižší náklady a rychlejší instalace. Největší výhodou však je ničím nepřerušovaný odečet na rozdíl od standardního systému CRS 40 V2, kde Jednotky A musí dodržovat stanovené limity pro vysílání ve svém rádiovém pásmu a nemohou tedy trvale předávat data své Jednotce B. Nevýhodou systému COMBI je o něco menší pokrytí – maximálně 1 vchod (6 – 8 pater) nebo 2 vchody (4 patra) a to navíc pouze při instalaci ve středu odečítaného rádiového prostoru.

Centrálního odečet u většího počtu bytových jednotek

Odečtová síť se skládá z jedné řídicí Jednotky B V2 a několika sběrných Jednotek A. Tyto jednotky jsou při instalaci automaticky nakonfigurovány. Každá sběrná Jednotka A má přímý rádiový kontakt s řídící Jednotkou B. Ta řídí komunikaci v celé odečtové síti, získaná data ukládá a zpracovává

Výhody systém centrálních odečtů CRS 40

Při poměrném rozúčtování topných nákladů nebo spotřeby vody je největším problémem absence dat. To může být způsobeno např:

1) ovlivněním měřiče,
2) jeho úmyslným poškozením
3) poruchou měřiče
4) nepřítomnosti majitele bytu

Další komplikací jsou změny cen energií nebo vody v průběhu roku, při kterém zapomenou uživatelé bytů zaznamenat spotřebu, aby bylo možno stanovit hodnoty ke konkrétnímu dni. 

Z těchto důvodů je nutné provádět časově náročné meziodečty nebo dopočítat spotřebu, aby bylo možné stanovit spotřebu ke konkrétnímu datu. Tak se dá mnoho problémů např. s nadměrnou spotřebou některých uživatelů řešit v průběhu zúčtovacího období.

Rozúčtování tepla a vody

Základním předpisem, kterým se řídíme při rozúčtování nákladů na tepelnou energii, vytápění a poskytování teplé užitkové vody pro konečné spotřebitele, je vyhláška č. 269/2015 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 16. 10. 2015.