Účetnictví-Mzdy-Daně-Služby pro neziskové organizace a územně samosprávné celky-Bytová správa -Měření a rozúčtování.

O Společnosti

Založeno v roce 1995

Naše firma založená v Hradci Králové v roce 1995 se zabývá vedením účetnictví fyzických a právnických osob, zpracováním mezd,  správou bytových a nebytových jednotek, komerčních prostor, službami pro rozpočtové organizace a územně samosprávné celky. Úspěšně spolupracujeme se společenstvími vlastníků jednotek, bytovými družstvy nebo domy v soukromém vlastnictví. Naše dlouholeté zkušenosti z oblasti bytové správy zahrnují činnosti správní, administrativní a provozně technické. Zástupcům bytových domů pomáháme s plánováním technického zhodnocení, oprav a údržby společných částí domu a vedeme veškerou povinnou agendu a jednání s úřady.

NAŠE VÝZNAMNÉ ROKY

1995 Zahájení činnosti, vedení účetnictví a mezd

2003 Rozšíření o služby bytové správy

2007 Instalujeme vodoměry a indikátory tepla

2012 Provozujeme odečtový systém tepla a vody

Královéhradecký, Pardubický a Středočeský kraj

Našimi klienty se staly společenství vlastníků jednotek, bytová družstva a majitelé komerčních prostor nejen v našem městě v Hradci Králové, ale postupně i v dalších městech Královéhradecké, Pardubického a Středočeského kraje. 

Sofistikovaný odečtový systém s nepřetržitou kontrolu

Navázáním smluvní spolupráce s českým výrobcem poměrové měřící techniky jsme v roce 2007 opět pokročili v rozšíření poskytovaných služeb. V rámci bytové správy instalujeme a provozujeme bytové vodoměry na teplou a studenou vodu a indikátory tepla pro rozdělení nákladů na vytápění. Pomocí sofistikovaného odečtového systému zajišťujeme u klienta nepřetržitou kontrolu všech instalovaných poměrových měřidel, a především denní archivaci všech naměřených dat. Pravidelně zhotovujeme rozúčtování nákladů na vytápění a spotřebu vody pro uživatelé bytů a nebytových prostor. Každoročně se jedná o rozdělené náklady v hodnotách desítek milionů korun.

Ve všech oblastech své činnosti dodržujeme platnou legislativu